Sức bật ở vùng đất khó Hướng Đạo

08:05 | 21/05/2020
|

Là xã miền núi của huyện Tam Dương, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền xã Hướng Đạo và sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc. 

Là xã miền núi của huyện Tam Dương, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền xã Hướng Đạo và sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015- 2020 tăng bình quân 12%; bình quân thu nhập đầu người đạt hơn 31 triệu đồng/người/năm.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, những năm qua, Đảng ủy - HĐND xã đã ban hành nhiều nghị quyết về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Đối với công tác chỉ đạo phát triển công nghiệp, ngành nghề nông thôn, Đảng ủy, UBND xã Hướng Đạo luôn nhận định tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo cho người dân trên địa bàn.

Việc phát triển các ngành nghề ở nông thôn một cách bền vững sẽ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những năm qua, hoạt động ngành nghề nông thôn luôn được quan tâm, trong đó, nhiều ngành nghề được chú trọng, đầu tư phát triển.

Chính vì vậy, doanh thu ngành nghề dịch vụ cũng tăng đáng kể trong nền kinh tế của địa phương. Giá trị thu nhập từ ngành nghề dịch vụ trung bình đạt 140 tỷ đồng/năm, tăng 60 tỷ đồng/năm so với đầu nhiệm kỳ.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ngành, tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh việc đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Từng bước hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa, đưa một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như: Dưa chuột, ngô nếp, rau xanh vào sản xuất; phát triển các mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi.

Trong phát triển nông nghiệp, chăn nuôi gia cầm (chủ yếu là gà) vẫn là ngành mũi nhọn trong cơ cấu nông nghiệp của xã. Đến nay, toàn xã có 10 trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô từ 10.000 con đến 130.000 con và hơn 50 gia trại có quy mô chăn nuôi từ 5.000 đến dưới 10.000 con.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế, các trang trại, gia trại trên địa bàn xã áp dụng hình thức chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, đảm bảo năng suất, chất lượng cao gắn với thị trường. Việc đầu tư phát triển mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tổng giá trị thu nhập từ chăn nuôi của xã đến nay đạt hơn 109 tỷ đồng (tăng trên 41 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Tiêu biểu trong việc mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng công nghiệp hiện đại phải kể đến mô hình trang trại gà Hải Thêu ở thôn Dọc Lịch với quy mô 130.000 con gà các loại.

Đến thăm trang trại, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Thêu, chủ trang trại gà Hải Thêu cho biết: Gia đình chị gắn bó với nghề nuôi gà tính đến nay đã được 20 năm. Năm 2000, gia đình chị khởi nghiệp từ việc nuôi gia công 2000 gà công nghiệp trắng cho Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Sau thất bại đầu tiên buộc phải tiêu hủy 2000 gà do cúm gia cầm, với quyết tâm làm giàu từ nghề chăn nuôi, vợ chồng chị Thêu lại vay mượn vốn làm lại từ đầu và chuyển sang cung cấp con giống.

Đến nay, trên diện tích 8ha, gia đình chị Thêu đầu tư xây các khu vực: khu úm gà giống; khu nuôi gà hậu bị, khu gà đẻ và khu lò ấp. Bình quân mỗi tháng cơ sở sản xuất con giống Hải Thêu xuất bán 600.000 con giống (1 ngày tuổi) ; tạo việc làm thường xuyên cho 60 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBND xã Hướng Đạo đã tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực nông thôn.

Với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp cùng với sự quyết tâm của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và quan trọng hơn cả là sự đồng thuận, cùng vào cuộc của nhân dân trên địa bàn xã, đến hết năm 2017, xã Hướng Đạo đã hoàn thành và được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Đến nay, Đảng bộ xã tiếp tục lãnh, chỉ đạo chính quyền và toàn thể nhân dân duy trì,nâng cao chất lượng các tiêu chí , phấn đấu hết năm 2020 xã Hướng Đạo đạt 50% tổng số thôn đạt thôn dân cư NTM kiểu mẫu, cơ bản đạt xã NTM nâng cao.

Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng NTM, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Hiện nay, cơ sở hạ tầng phục vụ cho giáo dục được đầu tư khang trang hơn so với đầu nhiệm kỳ, cả 3 trường (mầm non, tiểu học và THCS) đã đạt trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1.

Chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, 100% thôn có nhà văn hóa đã phát huy được công năng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn. Hàng năm, có trên 85% gia đình đạt gia đình văn hóa.

Khởi sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội quan tâm thực hiện. Trong đó, chính sách giảm nghèo và bảo trợ xã được triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chế độ cho các đối tượng.

Tỷ lệ hộ nghèo trong những năm qua giảm nhanh từ 12% (đầu nhiệm kỳ) xuống còn 2,06% ( cuối năm 2019). Tổng số người có việc làm thường xuyên trong độ tuổi lao động đạt 92%.

Trong nhiệm kỳ tới, xã Hướng Đạo từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Hoàng Nga