Chuyển nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV về nhiệm vụ hoạt động của Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà

09:04 | 10/04/2020
|

Trong giai đoạn I của cuộc chiến chống dịch Covid-19, Vĩnh Phúc là tỉnh ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất trong cả nước. Khi đó, để đáp ứng với tình hình cấp bách của dịch bệnh, Sở Y tế đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và cơ sở điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà.

Trong giai đoạn I của cuộc chiến chống dịch Covid-19, Vĩnh Phúc là tỉnh ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất trong cả nước. Khi đó, để đáp ứng với tình hình cấp bách của dịch bệnh, Sở Y tế đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và cơ sở điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà.

Hiện tại, căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn tỉnh và tình hình khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, Sở Y tế đã ban hành quyết định chuyển nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV về nhiệm vụ hoạt động của Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.

Đồng thời, điều chuyển toàn bộ, nguyên trạng Đội cơ động phản ứng nhanh và trang thiết bị y tế của các đơn vị y tế được huy động để phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV về lại các đơn vị y tế được giao điều động, tăng cường.

Sở Y tế giao Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên chịu trách nhiệm tổ chức lại hoạt động của Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà theo đúng quy định; chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị y tế có liên quan để điều chuyển toàn bộ, nguyên trạng Đội cơ động phản ứng nhanh và trang thiết bị y tế của các đơn vị y tế được huy động. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tiếp nhận cán bộ của Đội cơ động phản ứng nhanh và trang thiết bị y tế của đơn vị mình.

Nguyệt Hà