Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

03:10 | 09/10/2019
|

Ngày 9/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2019 cho các đồng chí lãnh đạo và người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.


Ngày 9/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2019 cho các đồng chí lãnh đạo và người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo truyền đạt chuyên đề về kỹ năng tiếp xúc, làm việc với báo chí. Ảnh: Dương Chung

Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là một trong những nội dung quan trọng của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước nhằm bảo đảm tính minh bạch, tính chính xác của thông tin trên báo chí, góp phần quảng bá các giá trị hình ảnh của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian qua, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị định số 09 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện tốt Luật Báo chí.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc đến bạn bè trong nước, quốc tế...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí còn một số hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm những quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, còn tình trạng né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí; cung cấp thông tin cho báo chí còn chậm, chưa đầy đủ; một số người phát ngôn thiếu kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn báo chí, chưa nắm vững những quy định của pháp luật về báo chí, còn lúng túng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo truyền đạt chuyên đề về kỹ năng tiếp xúc, làm việc với báo chí; kỹ năng quan hệ với báo chí; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Các chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị đã góp phần trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đồng chí làm công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Qua đó, khắc phục những hạn chế trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin; kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, những luận điệu vu khống, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế.

Lê Mơ