Phấn đấu 100% dân số được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe

10:04 | 08/04/2021
|

Thực hiện Kế hoạch số 6242 của UBND tỉnh về lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế đã chỉ đạo trung tâm y tế 9 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn lập hồ sơ, khám sức khỏe cá nhân kết hợp kiểm tra, giám sát công tác này tại các trạm y tế.

Thực hiện Kế hoạch số 6242 của UBND tỉnh về lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế đã chỉ đạo trung tâm y tế 9 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn lập hồ sơ, khám sức khỏe cá nhân kết hợp kiểm tra, giám sát công tác này tại các trạm y tế.

Cán bộ y tế Trạm Y tế xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch khám sức khỏe cho người dân để lập hồ sơ sức khỏe ban đầu.

Căn cứ vào thông tin có sẵn từ cơ sở dữ liệu dân số của tỉnh và thông qua các lần khám sức khỏe cho người dân, cán bộ, y, bác sĩ phụ trách sẽ nhập những thông tin cơ bản về tình trạng sức khỏe, bệnh tật vào hồ sơ sức khỏe cá nhân.

Khi hoàn thiện hồ sơ sức khỏe cá nhân, người dân sẽ được cấp mã số để truy cập hồ sơ của mình, từ đó, có thể tự quản lý thông tin sức khỏe, chủ động phòng, chống bệnh tật.

Đồng thời, cung cấp cho bác sĩ đầy đủ các thông tin về sức khỏe, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, giúp phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, giảm chi phí khám, chữa bệnh cho người dân.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 94,7% dân số được khám, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân (đạt kế hoạch đề ra). Ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai hoạt động khám, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân cho các trường hợp còn lại; bổ sung thông tin còn thiếu; thường xuyên cập nhật dữ liệu đối với người đi khám bệnh tại các cơ sở y tế...

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, 100% dân số được theo dõi, quản lý sức khỏe.

Tin, ảnh: Minh Nguyệt