Công đoàn viên chức tỉnh: Quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên

09:01 | 11/01/2019
|

Ngày 10/1/2019, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh.


Ngày 10/1/2019, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh.

Công đoàn viên chức tỉnh quản lý trực tiếp 84 công đoàn cơ sở với 4.609 cán bộ, đoàn viên. Thực hiện chủ đề năm 2018 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Công đoàn viên chức tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với chuyên môn vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Trong đó, vận động ủng hộ Quỹ Vì công nhân lao động nghèo được hơn 62.000.000 đồng; vận động gần 800 CBCCVC tham gia chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt”.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”… được Công đoàn viên chức tỉnh quan tâm tổ chức và duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả tích cực.

Đặc biệt, phong trào “Cải cách thủ tục hành chính” gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và phòng, chống tệ nạn xã hội” đã được triển khai và tạo sức lan tỏa lớn, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của các cấp công đoàn.

Trong năm 2018, có 115 đoàn viên ưu tú được tham gia học lớp đối tượng Đảng; 117 đoàn viên được kết nạp Đảng và 120 đoàn viên được tham gia lớp đảng viên mới; có 45 CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc (53,5%); 34 CĐCS đạt vững mạnh (40,4%); 5 CĐCS đạt loại khá (0,59%).

Năm 2019, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia học tập và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo các CĐCS tiếp tục triển khai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ.

Tại hội nghị, 1 tập thể được nhận Cờ thi đua, 1 tập thể được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 5 cá nhân được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 1 tập thể được nhận Cờ thi đua, 9 tập thể và 15 cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh; nhiều tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh.

Phương Loan