Vai trò giám sát của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4

09:01 | 10/01/2019
|

Để các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 đi vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Để các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 đi vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc giám sát, tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Khách Nhi Ngược, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) thường xuyên tìm hiểu, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để chủ động phòng, chống. Ảnh: Trường Khanh

Nhằm phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nắm rõ nội dung Nghị quyết T.Ư 4; nhận diện đúng 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thể chế hóa, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết. Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố xây dựng quy trình tiếp nhận, xử thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí của cấp mình.

Đồng thời, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn xây dựng kênh tiếp nhận và quy trình xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí ở cấp xã và khu dân cư; phân công lãnh đạo, cán bộ thường trực giải quyết thông tin phản ánh góp ý của nhân dân đối với các cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Định kỳ 3 tháng một lần, Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tổng hợp báo cáo tình hình nhân dân và ý kiến phản ảnh, tố cáo của nhân dân đối với những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tới Ủy ban MTTQ cấp trên và cấp ủy cùng cấp.

Bám sát Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp chủ động triển khai thực hiện các hình thức giám sát; tích cực đôn đốc, theo dõi kết quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tuyên truyền chủ trương, nội dung, phương pháp thực hiện giám sát để cán bộ, nhân dân biết, thực hiện.

Nội dung nhân dân giám sát tập trung vào những vấn đề như: Tinh thần trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản nhà nước; các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết T.Ư 4…

Trong năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức hơn 240 cuộc giám sát; hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức hơn 650 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị hơn 150 vụ, việc gửi đến các cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị thi công; tham gia giải quyết, hòa giải hàng nghìn vụ, việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, với tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 75%… Qua đó, kịp thời phát hiện, báo cáo, phản ảnh và kiến nghị trực tiếp với cấp ủy cùng cấp xem xét, xử lý và theo dõi việc giải quyết nhiều vụ việc theo quy định.

Các hình thức để nhân dân thực hiện quyền giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống được các huyện, thành phố triển khai đa dạng, phong phú như: Hòm thư góp ý đặt tại trụ sở, cổng thông tin giao tiếp điện tử, họp dân, tiếp xúc cử tri… Đồng thời, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, thành phố phân công các đồng chí phụ trách các xã, thị trấn theo dõi và nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc của cán bộ, đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Khoa Văn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc cho biết: Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân trong đấu tranh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là giải pháp quan trọng nhằm đưa nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 vào cuộc sống.

Vì vậy, Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, tổ chức chính trị, xã hội luôn quan tâm và lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân đối với đảng viên và tổ chức Đảng thông qua thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân; thiết lập số điện thoại để tiếp nhận những phản ánh, góp ý của nhân dân về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện, xã, thị trấn.

Các xã, thị trấn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát có nội dung trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị, KT-XH ở địa phương. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai; công tác thu, chi các loại quỹ; thực hiện nếp sống văn minh…

Thông qua kiểm tra, giám sát, giúp cấp ủy kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đồng thời, việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Đảng ủy, chính quyền thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở.

Có thể nói, phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 đã giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; góp phần phát hiện và ngăn ngừa vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời kiến nghị với cấp ủy, tổ chức xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống...

Lê Thảo