Bưu điện tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

09:01 | 10/01/2019
|

Sáng 9/1/2019, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và đơn vị hợp tác với Bưu điện tỉnh.


Sáng 9/1/2019, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và đơn vị hợp tác với Bưu điện tỉnh.

Triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, năm 2018 doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 215 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch đề ra, tăng trưởng 47% so với năm 2017.

Đạt được kết quả trên, Bưu điện tỉnh đã tổ chức lại mô hình kinh doanh từ bán hàng thụ động sang chủ động; đổi mới phương thức điều hành sản xuất kinh doanh theo hướng linh hoạt, điều hành trực tuyến, kịp thời; đẩy mạnh các dịch vụ truyền thống, cốt lõi và phát triển thêm nhiều dịch vụ mới.

Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019, Bưu điện tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới căn bản tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ; tập trung nguồn lực triển khai kinh doanh có trọng tâm; tiếp tục đổi mới nâng cao hoạt động, hiệu quả kinh doanh tại các điểm Bưu điện văn hóa xã; triển khai sâu rộng văn hóa doanh nghiệp và không ngừng nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động… Phấn đấu năm 2019, tổng doanh thu đạt 243 tỷ đồng; lợi nhuận đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2018; thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đánh giá cao những kết quả Bưu điện tỉnh đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục bám sát định hướng phát triển của Tổng Công ty Bưu điện Việt nam, nhu cầu của khách hàng trên địa bàn để tập trung kinh doanh, khai thác.

Tối ưu hóa mạng lưới, chiến lược kinh doanh, chú trọng khai thác tốt thị trường nông thôn, dịch vụ nội tỉnh. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, sở, ngành thực hiện tốt dịch vụ hành chính công. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sắp xếp nâng cao chất lượng, năng suất lao động… thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 cho Bưu điện tỉnh; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Trần Tỉnh