Vĩnh Yên xây dựng nền hành chính phục vụ

08:11 | 08/11/2018
|

Hiện đại hóa nền hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đồng thời, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hạn chế gây phiền hà cho người dân và tổ chức… là những giải pháp được thành phố Vĩnh Yên tích cực triển khai nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), 

Hiện đại hóa nền hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đồng thời, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hạn chế gây phiền hà cho người dân và tổ chức… là những giải pháp được thành phố Vĩnh Yên tích cực triển khai nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), hướng tới xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, lấy phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân là mục tiêu chính.

Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Dương Chung

Ngay từ sáng sớm, Trung tâm hành chính công thành phố Vĩnh Yên đã rất đông công dân tới giao dịch, giải quyết TTHC. Dù vậy, khu vực tiếp công dân không hề có cảnh chen lấn, mất trật tự, bởi người dân đến làm việc đều được cán bộ hướng dẫn theo quytrình. Cách làm việc khoa học, thái độ làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ trung tâm đã giúp người dân thêm tin tưởng, hài lòng.

Ông Nguyễn Văn Hiền, trú tại phường Liên Bảo (Vĩnh Yên) cho biết: “Nhiều lần tới giải quyết TTHC tại UBND thành phố, trước đây là ở bộ phận “một cửa” và nay là Trung tâm hành chính công, tôi thấy cách làm việc ngày càng đổi mới, khoa học, giúp người dân giảm thời gian chờ đợi. Đặc biệt, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc của cán bộ trung tâm. Người dân tới làm thủ tục rất đông, số lượng hồ sơ nhiều, nhưng cán bộ đều đón tiếp niềm nở, giải thích cặn kẽ, nhiệt tình…”.

Trung tâm hành chính công thành phố Vĩnh Yên được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/2018 (trên cơ sở nâng cấp bộ phận "một cửa" hiện đại) là một trong những nỗ lực của thành phố Vĩnh Yên nhằm hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Tạ Thị Hương Thư, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Sau khi Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động, UBND thành phố đã chuyển 100% TTHC và cử cán bộ của 10 phòng chuyên môn ra tiếp nhận, giải quyết TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.

Cán bộ được cử tới làm việc tại Trung tâm hành chính công đều là những người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, có tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại trung tâm được giám sát, theo dõi bằng phần mềm điện tử; bất cứ hồ sơ nào sau khi tiếp nhận từ tổ chức, công dân cũng có thể theo dõi qua phần mềm này và biết được tiến độ giải quyết đến bước nào, hoặc vướng ở khâu nào...

Đối với thủ tục giải quyết chậm hạn, cán bộ phải có trách nhiệm giải thích rõ nguyên nhân vì sao chậm. Kết quả giải quyết TTHC là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của mỗi cán bộ. Bên cạnh đó, trung tâm tiến hành niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng các quy định, TTHC, nội quy làm việc, việc bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn và tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết TTHC tại trung tâm... Đến nay, trung tâm đã giải quyết gần 2.800 hồ sơ, trong đó, có 99,75% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn”.

Cùng với việc thành lập Trung tâm hành chính công, thành phố tích cực triển khai việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, thành phố đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các phòng, ban, đơn vị theo hướng đồng bộ, hiện đại; chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.

Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ ở vị trí, nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền về CCHC được thành phố chú trọng triển khai, từng bước nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC và nhân dân trên địa bàn về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC. Các đơn vị đã gắn CCHC vào chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước và CBCCVC.

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC; thực hiện rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC theo hướng đơn giản, thuận tiện nhất cho tổ chức và công dân, đảm bảo 100% các thủ tục được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2008; tăng cường kiểm tra, giám sát nhiệm vụ CCHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết TTHC; xử lý nghiêm những trường hợp CBCCVC có biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến làm việc; triển khai mức độ công trực tuyến 3, 4 đối với Trung tâm hành chính công thành phố và bộ phận"một cửa" các xã, phường; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCCVC và nhân dân về tầm quan trọng của công tác CCHC.

Lê Mơ