Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở

09:11 | 07/11/2018
|

Để công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại các địa phương sôi nổi, vững mạnh, hiệu quả, một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, 

Để công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại các địa phương sôi nổi, vững mạnh, hiệu quả, một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết, đủ sức tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, từ đó, thúc đẩy phong trào Đoàn phát triển.

Cán bộ Đoàn Thanh niên xã Định Trung (Vĩnh Yên) tổ chức họp bàn, chuẩn bị ra mắt công trình thanh niên "Đường quê xanh, làng quê sạch". Ảnh: Dương

Trong công tác Đoàn, vai trò của người cán bộ càng trở nên quan trọng và cần thiết trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh, thiếu niên. Toàn tỉnh hiện có 137 đồng chí Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn, đa số các đồng chí có độ tuổi trẻ (dưới 30 tuổi chiếm 34%). 100% Bí thư Đoàn có trình độ trung cấp trở lên, trong đó, 94 đồng chí (68,8%) có trình độ đại học.

Mặc dù vậy, đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở hiện nay chưa có kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng, phương pháp công tác còn nhiều hạn chế. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN ở một số địa phương còn cứng nhắc, chưa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN.

Yên Dương là xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Tam Đảo. Tổ chức Đoàn xã Yên Dương có 8 chi đoàn, với 1.113 đoàn viên. Trước đây, hoạt động của các chi đoàn thường không phong phú, hấp dẫn nên không thu hút được thanh niên.

Nhận thấy tình hình đó, đồng chí Trần Minh Đăng, Bí thư Đoàn xã đã có nhiều sáng kiến nhằm thu hút, tập hợp thanh niên tham gia vào các hoạt động của Đoàn như: Thành lập các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế; tổ chức giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ giữa các câu lạc bộ; tuyên truyền những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên... Nhờ đó, hoạt động của các chi đoàn ngày càng có sự chuyển biến tích cực.

Đồng chí Trần Minh Đăng cho biết: "Để công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên ở địa phương có hiệu quả, cần thực hiện tốt công tác vận động thanh niên, giúp các bạn hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia các phong trào. Người cán bộ Đoàn phải hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng ĐVTN trong địa bàn phụ trách, từ đó, có kế hoạch tổ chức phong trào phù hợp. Bên cạnh đó, cần thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, tập hợp ĐVTN phù hợp với thực tiễn, tránh rập khuôn, hình thức".

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở, BTV Tỉnh Đoàn đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở; đào tạo, tập huấn cho cán bộ Đoàn theo chức danh, giúp đội ngũ cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của phong trào. Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở; tổ chức các Hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi”, “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi” từ cơ sở đến cấp tỉnh; thực hiện thường xuyên việc luân chuyển cán bộ Đoàn đảm nhiệm các vị trí khác nhau.

Hàng năm, BTV Tỉnh Đoàn triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho các Bí thư chi đoàn khối xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; tập huấn hè cho các đồng chí cán bộ tổng phụ trách Đội trên địa bàn dân cư; lựa chọn cán bộ Đoàn học việc trực tiếp tại tổ chức Đoàn cấp trên. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt tại nơi cư trú theo chủ đề. Nội dung sinh hoạt mang tính thời sự, gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN; duy trì, củng cố, nhân rộng và thành lập các mô hình, các câu lạc bộ, đội nhóm theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu của thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn; trau dồi kỹ năng tập hợp ĐVTN cho cán bộ Đoàn thông qua các hoạt động thực tế; quán triệt thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế hoạt động của tổ chức Đoàn, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đoàn; tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế cận có đủ phẩm chất và năng lực để đảm nhiệm các chức danh cán bộ Đoàn, đồng thời luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi sang các vị trí phù hợp.

Bạch Nga