Huyện Yên Lạc phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước

08:11 | 07/11/2018
|

Chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành; khai thác tốt các nguồn thu; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, 

Chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành; khai thác tốt các nguồn thu; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại các địa phương, đơn vị… là những giải pháp quan trọng để huyện Yên Lạc phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch được giao năm 2018.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Yên Lạc hướng dẫn người dân kê khai nộp thuế. Ảnh: Nguyễn Lượng

Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết quý III năm 2018 trên địa bàn huyện Yên Lạc ước đạt hơn 110 tỷ đồng, đạt gần 87% kế hoạch năm, trong đó hơn 60% thu từ tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng chí Nguyễn Huy Bình, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Lạc cho biết: Trên cơ sở dự toán được giao, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã phân bổ dự toán thu ngân sách cho các đơn vị, cơ quan, xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo Luật Ngân sách. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các khoản thu, đôn đốc để các đơn vị thực hiện thu đúng, thu đủ, phấn đấu đạt 100% kế hoạch được giao. Đối với những địa phương, đơn vị đạt tỷ lệ thu thấp, lãnh đạo UBND huyện trực tiếp nghe báo cáo, đưa ra những giải pháp tháo gỡ kịp thời. Nhờ đó, tính đến thời điểm này, một số địa phương đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Đồng Cương là một trong số ít địa phương hoàn thành thu ngân sách cao so với chỉ tiêu được giao. Theo kế hoạch, năm 2018, Đồng Cương được giao chỉ tiêu thu ngân sách đấu giá QSD đất đạt hơn 1,8 tỷ. Tuy nhiên, nhờ sự năng động, nhạy bén của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, tính đến thời điểm này, thu ngân sách của xã đạt 28 tỷ đồng, trong đó hơn 80% thu từ đấu giá QSĐ, gấp 15 lần so với kế hoạch.

Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch, đến cuối năm 2018, huyện Yên Lạc phải hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đạt hơn 127 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; huy động các nguồn thu từ thuế; tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao giấy chứng nhận QSD cho người dân. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư; đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh việc phối hợp với các ngành chức năng kiểm soát và khai thác tốt các nguồn thu, huyện chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp chống thất thu, tiết kiệm chi tiêu, không bổ sung các khoản chi ngoài dự toán, đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Chi cục Thuế tăng cường các giải pháp thu thuế; rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục thuế; tăng cường các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế; vận động các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác kê khai thuế qua mạng, đẩy mạnh hình thức nộp thuế điện tử nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho cá nhân, doanh nghiệp.

Đối với các xã, thị trấn, trên cơ sở diện tích đất đã được phê duyệt quy hoạch, huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, tự nguyện bàn giao diện tích đất nằm trong diện quy hoạch. Với những địa phương đạt tỷ lệ thu ngân sách thấp, thường xuyên báo cáo với UBND huyện, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch được giao.

Kim Ngân