Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

08:11 | 07/11/2018
|

Mới đây, tại xã Tam Quan (Tam Đảo), Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện, năm học 2018-2019. 

Mới đây, tại xã Tam Quan (Tam Đảo), Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện, năm học 2018-2019. Tham gia hội thi có hơn 50 giáo viên đến từ 14 trường tiểu học đóng trên địa bàn.

Nội dung hội thi bao gồm các vấn đề liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong Điều lệ trường tiểu học, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số văn bản hiện hành liên quan đến giáo dục tiểu học và những kinh nghiệm hay trong quá trình làm công tác chủ nhiệm.

Các thí sinh trải qua 4 phần thi: Đánh giá và cho điểm hồ sơ giáo viên chủ nhiệm; bài thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới công tác giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp; thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm; thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm.

Qua hội thi nhằm tạo điều kiện để các giáo viên thể hiện năng lực, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp; giúp các nhà trường phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến; góp phần đánh giá thực trạng, năng lực nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thanh Tuyền