Tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018

08:10 | 12/10/2018
|

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam và Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018.


Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam và Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2018.

Các hoạt động nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, người và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tập trung vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" các cấp và chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Đảng, Nhà nước.

Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh yêu cầu Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" theo dự kiến: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có lương, lực lượng vũ trang ủng hộ 1 ngày lương; hộ phi nông nghiệp ủng hộ tối thiểu 30 nghìn đồng/hộ; hộ nông nghiệp ủng hộ tối thiểu 10 nghìn đồng/hộ.

Việc vận động đóng góp, ủng hộ người nghèo được tổ chức trong cả năm, trong đó, tập trung cao điểm vào 1 tháng, từ ngày 17/10/2018 đến ngày 18/11/2018.

Nguyễn Trọng