Tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở

08:10 | 12/10/2018
|

Ngày 11/10/2018, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho cán bộ chuyên trách các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Ngày 11/10/2018, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho cán bộ chuyên trách các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các hòa giải viên được truyền đạt một số nội dung: Vai trò của công tác hòa giải ở địa phương; Luật Hòa giải ở cơ sở; kỹ năng nghiệp vụ thực hiện công tác hòa giải; Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh về “Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh”; Nghị quyết liên tịch “Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở”...

Đối với nội dung trọng tâm về kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, các đại biểu tập trung làm rõ khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải tại địa phương; các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật được tiến hành hòa giải; các trường hợp không thực hiện hòa giải; nguyên tắc hòa giải; biện pháp xử lý một số tình huống cụ thể…

Buổi tập huấn đã trang bị cho các hòa giải viên kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để vận dụng linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, tăng tỷ lệ hòa giải thành, góp phần giữ vững tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Quỳnh Hương