Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo

08:10 | 12/10/2018
|

Cán bộ làm công tác giảm nghèo là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo và mục tiêu giảm nghèo bền vững, Sở LĐ–TB&XH đã chú trọng xây dựng đội ngũ này ngày càng vững về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề.


Cán bộ làm công tác giảm nghèo là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo và mục tiêu giảm nghèo bền vững, Sở LĐ–TB&XH đã chú trọng xây dựng đội ngũ này ngày càng vững về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề.

Cán bộ thị trấn Hoa Sơn (Lập Thạch) giúp nông dân tiếp cận giống cây mới, có hiệu quả kinh tế, đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Đức Chung

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chính sách về giảm nghèo bền vững của tỉnh, những năm qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, tích cực các nội dung công tác giảm nghèo gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện, chính sách giảm nghèo đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, bảo đảm định hướng giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, khó khăn. Một trong những nguyên nhân chính được xác định là do đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng.

Thực tế cho thấy, thông tin về nghèo đa chiều với nhiều chỉ số đòi hỏi người cán bộ làm công tác giảm nghèo phải có năng lực chuyên môn cao, có thời gian xử lý, phân tích số liệu giảm nghèo. Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, đặc biệt là cấp cơ sở, nơi trực tiếp đưa chính sách giảm nghèo đến với người dân đa phần là kiêm nhiệm 2 - 3 công việc; cùng với đó, đội ngũ này chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu về công tác giảm nghèo đã khiến cho việc triển khai thực thi chính sách giảm nghèo đến với các đối tượng còn chậm và khó khăn. Ngoài chuyên môn nghiệp vụ, công tác giảm nghèo đòi hỏi người cán bộ phải nhiệt huyết, tận tâm với công việc, song,mức phụ cấp cho cán bộ chuyên trách làm công tác này ở cấp xã còn thấp, nên họ chưa thực sự mặn mà với công việc…

Những năm qua, công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo luôn được Sở LĐ–TB&XH quan tâm, triển khai thường xuyên. Ngay từ đầu năm, sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lớp tập huấn để trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác giảm nghèo, tập trung vào các nội dung: các chính sách trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh và Trung ương về y tế, giáo dục, an sinh xã hội; kế hoạch rà soát biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo vào cuối năm; hướng dẫn phương pháp, quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập huấn nhập phiếu điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh; kỹ năng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo...

Từ năm 2016 đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo cho hơn 3.600 lượt người với tổng kinh phí gần 550 triệu đồng; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các cuộc hội thảo, hội thi tìm hiểu chính sách giảm nghèo... Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở từng bước nâng cao trình độ, năng lực công tác cũng như ý thức trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo, đồng thời giúp cho việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm chính xác, đầy đủ, đúng quy định, làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp giảm nghèo và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Với những hoạt động tích cực, đội ngũ làm công tác giảm nghèo toàn tỉnh đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện tốt các tiêu chí về giảm nghèo và mục tiêu giảm nghèo bền vững. Toàn tỉnh có hơn 178 nghìn lượt hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo được sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, nuôi con cái ăn học với tổng kinh phí 1.101 tỷ đồng; hơn 380 hộ nghèo được vay vốn sửa chữa, xây mới nhà ở; hơn 122.500 người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn được cấp thẻ BHYT… Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ước tính giảm còn 2,18%, giảm 2,78% so với năm 2015.

Để đạt mục tiêu giảm nghèo đa chiều trong giai đoạn 2018 – 2020, mỗi năm phấn đấu giảm từ 0,5 – 1% hộ nghèo, đến cuối 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý kịp thời, đúng quy định; 100% số người trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề và có việc làm phù hợp… Sở LĐ–TB&XH tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thu Nhàn