Phúc Yên xây dựng văn minh đô thị

08:10 | 11/10/2018
|

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố Phúc Yên luôn chú trọng xây dựng văn minh đô thị. Nhằm nâng cao chất lượng đô thị, từng bước hình thành các chuẩn mực đô thị, thành phố đã tăng cường tuyên truyền, quản lý, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về văn minh đô thị.


Cùng với phát triển kinh tế, thành phố Phúc Yên luôn chú trọng xây dựng văn minh đô thị. Nhằm nâng cao chất lượng đô thị, từng bước hình thành các chuẩn mực đô thị, thành phố đã tăng cường tuyên truyền, quản lý, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về văn minh đô thị.

Để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của nhân dân trong việc giữ gìn nếp sống văn minh đô thị, thành phố Phúc Yên đã tập trung tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, văn hóa giao thông; sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền với các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các cuộc thi, hội diễn nghệ thuật với chủ đề “Chung tay xây dựng Phúc Yên văn minh - sạch đẹp”…

Phòng Quản lý đô thị Phúc Yên chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, kiểm tra các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lạc Long Quân, Trưng Trắc, Sóc Sơn, Nguyễn Văn Linh... qua đó, trình cấp có thẩm quyền lựa chọn để thực hiện tuyến phố văn minh. Nhằm xây dựng đô thị Phúc Yên xanh - sạch - đẹp, xử lý triệt để vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường, Phòng Quản lý đô thị cùng với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên thống nhất với các xã, phường thông báo cho nhân dân biết về vị trí các điểm thu gom rác thải, hình thành thói quen về nếp sống văn hóa, văn minh trong nhân dân.

Đội Quản lý trật tự đô thị chủ động phối hợp với UBND các xã, phường và cơ quan chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng; kiểm tra, đôn đốc các xã, phường duy trì công tác giữ gìn trật tự đô thị; tuần tra, kiểm tra, tổ chức tháo dỡ các bục, bệ, mái hiên, mái vảy không đúng quy định; phối hợp với Công an Phúc Yên trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì trật tự đô thị.

Tại các khu dân cư, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn nâng cao ý thức tự giác, tích cực giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. UBND các xã, phường chỉ đạo các tổ dân phố sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước thực hiện nếp sống văn minh đô thị cho phù hợp với tình hình địa phương. Trên cơ sở các tuyến đường, tuyến phố văn minh, các xã, phường lựa chọn từ 2 - 3 tuyến đường để xây dựng tuyến phố điểm về văn minh đô thị. Đối với việc xây dựng văn minh các đường ngõ, xóm, thôn, tổ dân phố, UBND các xã, phường xây dựng các quy định cụ thể, trao đổi trực tiếp, dân chủ với nhân dân để tạo được sự đồng thuận và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân.

UBND các xã, phường luôn chú trọng việc quản lý và chỉ đạo sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa; khai thác, sử dụng tốt các công viên, công trình dân sinh phục vụ xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân. Các gia đình dọc hai bên các tuyến đường chính được tổ chức ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không làm mái hiên di động; không vi phạm các quy định về quản lý trật tự đô thị.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, bộ mặt đô thị Phúc Yên đã có nhiều chuyển biến, từng bước hình thành các chuẩn mực về văn minh đô thị, góp phần nâng cao chất lượng đô thị Phúc Yên.

Thùy Linh