Bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp cho ĐVTN

03:07 | 12/07/2018
|

Ngày 12/7/2018, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp cho ĐVTN trong tỉnh và phát động cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp Vĩnh Phúc" lần thứ II, năm 2018.


Ngày 12/7/2018, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp cho ĐVTN trong tỉnh và phát động cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp Vĩnh Phúc" lần thứ II, năm 2018.

Tại chương trình, các ĐVTN được nghe các diễn giả trao đổi, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp; cung cấp kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, kiến thức về quản trị và lập dự án, triển khai dự án kinh doanh; hướng dẫn tìm kiếm và sàng lọc, lựa chọn ý tưởng khởi nghiệp khả thi.

BTV Tỉnh Đoàn đã thông qua kế hoạch và thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp Vĩnh Phúc" lần thứ II, năm 2018 và đề nghị cán bộ, ĐVTN phổ biến nội dung cuộc thi tới đông đảo ĐVTN trong tỉnh được biết và tham gia cuộc thi.

Bạch Nga