Công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm

09:07 | 12/07/2018
|

Thời gian qua, công tác giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) của HĐND tỉnh được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung ở những vấn đề, lĩnh vực sát thực tế, được dư luận xã hội, cử tri quan tâm.

Thời gian qua, công tác giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) của HĐND tỉnh được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung ở những vấn đề, lĩnh vực sát thực tế, được dư luận xã hội, cử tri quan tâm. Sau giám sát, ban luôn chú trọng theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị giám sát, qua đó, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thời gian gần đây, Ban VH-XH đã chủ động phối hợp với các ban của HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề, phục vụ giám sát tại kỳ họp giữa năm 2018 việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh đối với UBND tỉnh, Sở Công thương, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND 5 huyện, thành phố; tiến hành lấy mẫu nước thải, khí thải, không khí tại xưởng sản xuất của 19 đơn vị, doanh nghiệp để xét nghiệm, phân tích các chỉ số tác động môi trường.

Kết thúc giám sát, ban đã giúp Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát, dự thảo nghị quyết về nội dung giám sát chuyên đề để trình HĐND tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh và kiến nghị cụ thể với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét, có giải pháp khắc phục, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Ban đã chủ trì thực hiện giám sát, khảo sát về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh, tại một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân ở các huyện, thành phố, Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Sở Y tế. Sau giám sát, ban đã ban hành báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị cụ thể với Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố kịp thời có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, đảm bảo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dược hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tích cực trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, ban tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh về tình hình trả nợ xây dựng cơ bản ở cả 3 cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) và việc tổ chức thực hiện các quyết định chủ trương đầu tư công trình, dự án do Thường trực HĐND tỉnh quyết định theo Luật Đầu tư công, giai đoạn từ năm 2015 đến nay; các quyết định của UBND tỉnh ban hành trong năm 2016 và năm 2017; việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, báo cáo sau giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh đến nay; tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực I về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016; việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…

Hoạt động giám sát của Ban VH-XH luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.Việc tổ chức các buổi giám sát được phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, thực hiện đúng nội dung, kế hoạch và trình tự giám sát. Các báo cáo kết quả giám sát của ban đã chỉ rõ những kết quả đạt và chưa đạt được; phân tích hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị về các biện pháp cũng như thời gian khắc phục, từ đó giúp đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Báo cáo kết quả giám sát của ban được gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời phân công thành viên của ban theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị giám sát của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Với những kiến nghị chậm được khắc phục, ban tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo khắc phục và báo cáo giải trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Thời gian tới, Ban VH-XH sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri và thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh; phân công các thành viên tham gia nghiên cứu dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án ngay từ khâu chuẩn bị, góp phần nâng cao chất lượng thẩm tra của ban và chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Thông qua tiếp xúc cử tri, chủ động đề xuất nội dung chất vấn, tập trung vào các vấn đề bất cập, bức xúc, những vấn đề xã hội và cử tri quan tâm; tích cực đóng góp ý kiến vào các dự án luật thuộc lĩnh vực của ban khi được phân công và có yêu cầu…

Khánh Linh