Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm chủng

08:07 | 12/07/2018
|

Để công tác tiêm chủng đạt kết quả cao, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng và các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.


Để công tác tiêm chủng đạt kết quả cao, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng và các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

UBND tỉnh giao Sở Y tế lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mở rộng trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt hơn 95% theo quy mô xã, phường; phối hợp với UBND các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ công tác tiêm chủng tại địa phương, đặc biệt khi triển khai vắc xin mới trong tiêm chủng mở rộng. Trong trường hợp dịch bệnh có xu hướng gia tăng, cần có giải pháp ứng phó kịp thời và báo cáo UBND tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành Y tế và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với ngành Y tế để điều tra, thống kê, tổng hợp, quản lý chặt chẽ các đối tượng tiêm chủng mở rộng trên địa bàn; đảm bảo tất cả các cơ sở tiêm chủng áp dụng hệ thống tiêm chủng quốc gia, 100% trẻ sinh ra đều được quản lý trên hệ thống; định kỳ rà soát, sàng lọc để tránh trùng lặp các đối tượng.

Nguyễn Trọng