Hội LHPN tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

03:07 | 10/07/2018
|

Ngày 10/7/2018, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua "Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".


Ngày 10/7/2018, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua "Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

6 tháng đầu năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Hội LHPN tỉnh triển khai hiệu quả Đề án 343 “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH - HĐH đất nước”, Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, xây dựng và nhân rộng 42 mô hình CLB “Phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, nhân rộng 51 mô hình “Đường hoa phụ nữ”, 130 mô hình “Nhà sạch, vườn xanh”...

Hưởng ứng Tháng hành động an toàn thực phẩm, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt 5 mô hình “Bếp xanh hạnh phúc” (Lập Thạch), “Thực phẩm an toàn vì chất lượng cuộc sống” (Bình Xuyên), “Rau an toàn” (Tam Dương)...

Hội LHPN tỉnh duy trì và thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội LHPN đã vận động, giúp đỡ được hơn 3.000 hội viên trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ tích cực triển khai vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, các cấp hội đang quản lý hơn 900 tỷ đồng, cho 70 nghìn lượt hội viên vay. Riêng hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH, tổng dư nợ đạt hơn 850 tỷ đồng, cho hơn 30.000 hội viên phụ nữ, các đối tượng chính sách vay để phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, để giúp hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống, trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã vận động cán bộ hội viên ủng hộ hơn 462 triệu đồng, xây dựng 6 nhà mái ấm tình thương với số tiền 110 triệu đồng.

Hoạt động vận động tiết kiệm trong hội viên phụ nữ tại các chi hội tiếp tục được duy trì. Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ đã thành lập 3.379 nhóm tiết kiệm, tín dụng với hơn 143 tỷ đồng; riêng tiết kiệm tại chi hội có hơn 94.000 thành viên tham gia, với 34 tỷ đồng, đã giúp 18.150 hội viên vay vốn phát triển kinh tế...

6 tháng cuối năm 2018, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn”; vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” gắn với việc “Học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; tổng kết 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng nhà mái ấm tình thương; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên học tập và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2025”.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã sơ kết 2 năm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua "Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Minh Thu