Công đoàn Công ty cổ phần Thép Việt Đức tích cực chăm lo đời sống người lao động

09:06 | 13/06/2018
|

Phát huy vai trò cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, những năm qua, Công đoàn Công ty cổ phần Thép Việt Đức chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty chăm lo đời sống, giải quyết và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát huy vai trò cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, những năm qua, Công đoàn Công ty cổ phần Thép Việt Đức chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty chăm lo đời sống, giải quyết và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Những năm qua, Công đoàn Công ty cổ phần Thép Việt Đức luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho gần 1.000 đoàn viên công đoàn. Ảnh: Dương Chung

Hiện nay, Công đoàn Công ty cổ phần Thép Việt Đức có gần 1.000 đoàn viên, sinh hoạt tại 17 tổ công đoàn trực thuộc. Thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, Công đoàn Công ty cổ phần Thép Việt Đức đã có nhiều nỗ lực, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Theo quy chế phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc với tổ chức công đoàn, BCH Công đoàn công ty đã tổ chức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty…

BCH Công đoàn và các tổ công đoàn trực thuộc trực tiếp tham gia xây dựng và thực hiện phương hướng phát triển sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Nhiều phong trào thi đua được phát động tới toàn thể CB-CNLĐ. Các phong trào thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, khơi dậy sự nỗ lực và quyết tâm của đội ngũ CNLĐ không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ, thực hành tiết kiệm, thi công đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và đúng tiến độ, góp phần vào sự ổn định, phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, BCH Công đoàn chủ động tham gia với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty trong giải quyết và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; đề xuất với lãnh đạo công ty tổ chức đào tạo và đào tạo lại người lao động khi bố trí, sắp xếp lại sản xuất, thay đổi công nghệ hay hợp lý hóa sản xuất.

Cùng với đó, BCH Công đoàn tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản, ốm đau... cho người lao động; tham gia xây dựng nội quy, quy chế của doanh nghiệp; phối hợp với Ban Tổng Giám đốc công ty và các phòng, ban thuộc các công ty thành viên, liên kết tổ chức các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ tay nghề cho người lao động.

Hàng năm, với sự ủng hộ, hỗ trợ kinh phí từ phía lãnh đạo công ty, BCH Công đoàn Công ty cổ phần Thép Việt Đức đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CNLĐ, giúp họ yên tâm đồng hành cùng doanh nghiệp như: Tổ chức hội diễn văn nghệ, gặp mặt, tặng quà cho CB-CNLĐ nữ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức cho CNLĐ xem các chương trình nghệ thuật và tặng quà cho các cháu con của CB-CNLĐ nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6,Tết Trung thu…

Để phát huy vai trò đại diện, là tổ chức cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, cần có đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn nhiệt tình, tâm huyết với công việc.

Theo đó, Ban Lãnh đạo công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn trong doanh nghiệp; đảm bảo cán bộ làm công tác công đoàn thường xuyên liên hệ mật thiết với người lao động để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, thuận lợi trong công việc, cuộc sống.

Bên cạnh đó, họ còn là hạt nhân tích cực trong các hoạt động công đoàn; tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, khuyến khích người lao động tham gia các sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo được sự đoàn kết, gắn bó giữa người lao động với tổ chức công đoàn.

Với sự tham gia tích cực của tổ chức công đoàn, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động Công ty cổ phần Thép Việt Đức tiếp tục được cải thiện, từ đó, thúc đẩy các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp.

Hoàng Nga