Hơn 700 hộ nghèo được hỗ trợ nuôi bò sinh sản

10:03 | 13/03/2018
|

Thời gian qua, Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, ý nghĩa giúp các hộ nghèo có NKT và TEMC vươn lên, ổn định trong cuộc sống, nâng cao thu nhập.

Thời gian qua, Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, ý nghĩa giúp các hộ nghèo có NKT và TEMC vươn lên, ổn định trong cuộc sống, nâng cao thu nhập.

Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động kêu gọi các nhà tài trợ; phối hợp với các cấp, ngành, các địa phương tổ chức rà soát các hộ nghèo có NKT và TEMC có nhu cầu để hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 726 hộ nghèo có NKT và TEMC ở 96 xã được hỗ trợ nuôi bò sinh sản; với tổng đàn bò 1.444 con. Từ nguồn hỗ trợ nuôi bò sinh sản, đã có 197 hộ nghèo có NKT và TEMC thoát nghèo.

Thanh Tuyền