Xác định 5 mục tiêu cụ thể về đảm bảo an toàn thực phẩm

03:01 | 12/01/2018
|

Mới đây, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh đã ban hành kế hoạch 146 về triển khai công tác đảm bảo ATTP năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh đã ban hành kế hoạch 146 về triển khai công tác đảm bảo ATTP năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu nhằm kiểm soát chất lượng ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm trên địa bàn tỉnh; phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xác định rõ 5 mục tiêu chính, đó là: Nâng cao kiến thức pháp luật và thực hành về ATTP cho các nhóm đối tượng, chỉ tiêu đặt ra có 82% số người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý, người tiêu dùng được cập nhật kiến thức về ATTP.

Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, chỉ tiêu đề ra cho mục tiêu này gồm: Tỷ lệ mẫu vượt mức cho phép trên tổng số mẫu được kiểm tra ATTP trong các chương trình giám sát quốc gia và của tỉnh về ATTP nông sản nhỏ hơn 5%, về ATTP thủy sản nhỏ hơn 3%; có 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy mô công nghiệp, doanh nghiệp, tập trung, quy mô trang trại có giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 90% cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản quy mô công nghiệp áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GAP, VietGAP, HACCP, GMP, GHP, ISO 22000.

Ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính, chỉ tiêu: Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong các vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận dưới 7 người/100 nghìn dân.

Tăng cường năng lực hệ thống quản lý về ATTP, chỉ tiêu: 100% các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn có bố trí cán bộ làm công tác ATTP; 97 % cán bộ làm công tác ATTP cấp tỉnh, 95% cán bộ ATTP cấp huyện; 90% cán bộ ATTP cấp xã được đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về ATTP; 100% cán bộ làm công tác ATTP cấp tỉnh, cấp huyện và 90% cán bộ làm công tác ATTP cấp xã thực hiện thành thạo bộ kist thử nhanh về ATTP.

Xây dựng các mô hình về ATTP, chỉ tiêu: Có 3 mô hình điểm sản xuất thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn; 1 mô hình điểm chợ ATTP; 3 mô hình điểm bếp ăn tập thể an toàn trong trường học và 3 mô hình bếp ăn khu công nghiệp.

Trong kế hoạch 146, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các hoạt động truyền thông, hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, thanh tra và kiểm tra đột xuất, các hình thức xử lý vi phạm, hoạt động giám sát ô nhiễm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm, dịch, bệnh truyền qua thực phẩm.

Nguyễn Trọng