Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm

03:01 | 12/01/2018
|

Ngày 12/1/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Vĩnh Yên đã đi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm đối với Ban Quản lý chợ Tổng, phường Liên Bảo.

Ngày 12/1/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Vĩnh Yên đã đi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm đối với Ban Quản lý chợ Tổng, phường Liên Bảo.

Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Vĩnh Yên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn cháy, nổ.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Ban Quản lý chợ Tổng báo cáo về công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác triển khai các chỉ đạo của cấp trên về việc buôn bán các mặt hàng; việc tuyên truyền, tổ chức ký cam kết không mua bán các mặt hàng cấm như pháo, vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm…

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hành chính đối với các hộ kinh doanh cá thể, tập trung kiểm tra ở các cơ sở bày bán các nhóm mặt hàng có nguy cơ cháy nổ, gian lận thương mại cao. Từ đó, kịp thời phát hiện, tiến hành lập biên bản, thu giữ 15 khẩu súng đồ chơi mang tính bạo lực.

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch tổng kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP; Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng pháo và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với UBND, công an các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, hộ dân… trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Thời gian thực hiện diễn ra từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 26/2/2018.

Thông qua đợt tổng kiểm tra nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sâu rộng trong nhân dân, tập trung vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đánh giá đúng thực trạng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tin, ảnh Khánh Linh