Thu hồi giấy phép hoạt động của 2 phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

11:01 | 12/01/2018
|

Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 3031 thu hồi giấy phép hoạt động của 2 phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, gồm: Phòng khám Đa khoa Thăng Long Hà Nội II (xã Thượng Trưng) và Phòng khám Đa khoa nhân đạo Nghĩa Đức (thị trấn Vĩnh Tường).

Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 3031 thu hồi giấy phép hoạt động của 2 phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, gồm: Phòng khám Đa khoa Thăng Long Hà Nội II (xã Thượng Trưng) và Phòng khám Đa khoa nhân đạo Nghĩa Đức (thị trấn Vĩnh Tường).

Được cấp giấy phép hoạt động từ năm 2016 với phạm vi chuyên môn là khám, chữa bệnh (KCB) chuyên khoa siêu âm, nội soi, tuy nhiên, tại thời điểm thanh, kiểm tra, Phòng khám Đa khoa Thăng Long Hà Nội II không đáp ứng yêu cầu về nhân lực theo quy định. Người đứng đầu phòng khám đồng thời hành nghề KCB siêu âm, nội soi cùng lúc tại cơ sở khác, do đó, nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ hoạt động của phòng khám không đảm bảo yêu cầu.

Đối với Phòng khám Đa khoa nhân đạo Nghĩa Đức, đăng ký KCB nội khoa, tuy nhiên, trên thực tế phòng khám này lại không đáp ứng được yêu cầu về nhân lực; không có bác sĩ KCB tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, mắt, da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh... Với các hành vi vi phạm trên, Sở Y tế đã yêu cầu 2 phòng khám ngừng hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động.

Quỳnh Hương