Giảm thời gian cấp phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp, các thủ tục liên quan đến đất đai

09:09 | 13/09/2017
|

Thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng năm 2020; Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020,

Thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng năm 2020; Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, thời gian qua, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian cấp phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp, các thủ tục liên quan đến đất đai...Cụ thể đã giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn dưới 3 ngày theo quy định của Luật Doanh nghiệp; giảm từ 30 - 50% thời gian cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư so với quy định của Luật Đầu tư; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Về thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, ngành chức năng đã thực hiện rút ngắn thời gian từ 30 ngày cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 43 của Chính phủ xuống còn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; giảm thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ 40 ngày xuống còn 35 ngày; giảm thời gian thu hồi, giao đất từ 20 ngày xuống còn 14 ngày; giảm thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản trên đất từ 20 ngày làm việc xuống còn khoảng 15 ngày.

Việc giảm thời gian cấp phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp, các thủ tục liên quan đến đất đai đã giúp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, góp phần tăng cường thu hút đầu tư, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017.

Thúy Hường