Chung tay xây dựng xã hội học tập

09:09 | 13/09/2017
|

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương quan tâm đầu tư và triển khai sâu rộng đến nhiều đối tượng, lĩnh vực, từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến các thôn, làng, khu dân cư… bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương quan tâm đầu tư và triển khai sâu rộng đến nhiều đối tượng, lĩnh vực, từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến các thôn, làng, khu dân cư… bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhờ sự giúp đỡ của Tập đoàn Vin Group, Hội Khuyến học tỉnh và nhà trường, em Dương Hồng Nhung, thôn Đống Cao, xã Văn Tiến (Yên Lạc) tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường.

Cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 03 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Chỉ thị số 22 về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập”. Ngày 21/10/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 6023 về xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2013-2020, trong đó xác định mục tiêu cụ thể, lộ trình thực hiện trong từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cho từng ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội.

Trong những năm qua, bên cạnh việc phát triển, mở rộng các tổ chức khuyến học, thu hút hội viên tham gia, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. Hiện, toàn tỉnh có 9 hội khuyến học cấp huyện, thành, thị, 137/137 hội khuyến học cấp xã, phường, thị trấn, với hơn 3.770 hội cơ sở, gần 300 nghìn hội viên. Việc huy động các nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. Hàng năm, có hàng nghìn học sinh, sinh viên, người lao động giỏi được các cấp hội khen thưởng; hàng trăm em nhỏ, học sinh nghèo vượt khó được hỗ trợ học bổng. Từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ phần Xuân Hòa trao hàng trăm bộ bàn ghế cho 11 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh; phối hợp với tổ chức phi Chính phủ PAMWF (Hàn Quốc) trao 50 chăn bông cho gia đình nghèo thuộc huyện Sông Lô và 544 mũ bảo hiểm xe máy cho học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa (Tam Dương); tài trợ nuôi dưỡng 28 học sinh nghèo, không nơi nương tựa tại Trung tâm Hy Vọng (Lập Thạch)...

Đối với các cơ quan, đơn vị, bên cạnh việc thành lập Ban khuyến học, quan tâm, động viên khuyến khích con em cán bộ, CNVC, NLĐ có thành tích cao trong học tập; Đảng ủy, Ban lãnh đạo các đơn vị luôn chú trọng đến việc tập huấn, bồi dưỡng, cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực đẩy mạnh các phong trào học tập suốt đời. Nhờ đó, trình độ của đội ngũ CB, CCVC, NLĐ được nâng lên đáng kể. Hiện, toàn tỉnh có hơn 2.800 cán bộ, CC cấp xã; trong đó hơn 2.700 người có trình độ trung cấp trở lên, chiếm gần 97%, trình độ đại học, cao đẳng chiếm hơn 57%, trình độ thạc sỹ chiếm hơn 1,2%. Đối với hơn 27.500 cán bộ, CCVC cấp tỉnh, huyện, phần lớn đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ, trong đó 0,14% có trình độ tiến sỹ; 6,7% có trình độ thạc sỹ, hơn 58% có trình độ đại học.

Tại cấp xã, phường, thị trấn, các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) được xây dựng và phát triển rộng khắp. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đều có TTHTCĐ. Để hoạt động của các TTHTCĐ ngày càng phát huy vai trò, hiệu quả, hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn vững, chú trọng đến việc sơ kết, tổng kết, từ đó tìm ra những cách làm hay, sáng tạo để phát triển và nhân rộng; đồng thời kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành hoạt động tại các TTHTCĐ. Từ năm 2004 đến nay, các TTHTCĐ đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 5 triệu lượt người, góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Không chỉ đối với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã lan tỏa đến các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp với những hoạt động thiết thực như: Khuyến khích cán bộ, nhân viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; thành lập Quỹ khuyến học nhằm động viên, khen thưởng cho con em cán bộ, công nhân có thành tích cao trong học tập; hỗ trợ học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó. Đã có hàng nghìn học sinh neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên học tập, thành đạt nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm, doanh nghiệp.

Có thể khẳng định, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT của tỉnh những năm gần đây đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển .

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đến năm 2020, 100% thanh niên được đào tạo nghề, 100% CB, CCVC được tập huấn về công nghệ thông tin, có hiểu biết về ngoại ngữ; 80% lao động nông thôn được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật tại các TTHTCĐ, 95% công nhân lao động tại các KCN có trình độ THPT và được đào tạo nghề... cần có sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành và của mỗi người dân.

Bài, ảnh: Kim Ngân