Động lực quan trọng trong xây dựng huyện nông thôn mới

04:06 | 19/06/2017
|

Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016, Yên Lạc tiếp tục đạt số điểm cao nhất trong số 9 huyện, thành, thị với tổng điểm 86,95. 

Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016, Yên Lạc tiếp tục đạt số điểm cao nhất trong số 9 huyện, thành, thị với tổng điểm 86,95. Đây là năm thứ 2, Yên Lạc giữ vị trí "quán quân". Không chỉ tích cực góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH của địa phương, CCHC ở huyện Yên Lạc còn tạo dựng, củng cố lòng tin của nhân dân trong huyện khi tiếp cận đến các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính Nhà nước, tạo động lực quan trọng góp phần vào sự thành công trong xây dựng huyện nông thôn mới.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngay từ đầu năm, UBND huyện Yên Lạc xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra các văn bản, nhằm đảm bảo việc ban hành đúng thẩm quyền, thể thức, phù hợp về nội dung và có tính thực tiễn cao. Nhờ sự đổi mới quy trình soạn thảo, cải cách thể chế, đi đôi với ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008, hoạt động của cơ quan hành chính và việc thực hiện mô hình "một cửa", "một cửa liên thông" về các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, khắc phục được tình trạng gây phiền hà cho tổ chức và công dân; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Yên Lạc từng bước đi vào nền nếp, UBND huyện luôn chú trọng xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về CCHC hàng năm, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC, tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tuyên truyền và tập huấn về CCHC, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính... Đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính và sự tham gia ý kiến phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định hiện hành đã tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và tự giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" được duy trì và thường xuyên đổi mới theo hướng thiết thực, gọn nhẹ, đã mang lại hiệu quả và tạo sự hưởng ứng tích cực của người dân. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, số hồ sơ trên các lĩnh vực: Cấp phép xây dựng; quản lý đất đai; đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh; chế độ chính sách và lao động; chứng thực, hộ tịch, văn hóa- thông tin... đều được UBND huyện và các ngành chức năng tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, đạt 100%.

Cùng với việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất đồng bộ theo hướng hiện đại, việc công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông" cũng như việc bố trí cán bộ ghi chép, tiếp nhận, theo dõi sổ sách, trả kết quả... được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đến nay, đã có 100% phòng ban thuộc UBND huyện và 17/17 xã, thị trấn cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc; 12 phòng và 8 đơn vị sự nghiệp cùng 100% số xã, thị trấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, tiến tới sẽ mở rộng hệ thống theo mô hình khung vào tất cả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện.

Thực hiện quy định về tuyển dụng và đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp cũng từng bước được nâng cao. Việc tuyển dụng đã đổi mới về nội dung và hình thức; công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước đã gắn với vị trí việc làm; việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo trung thực, khách quan, đúng với kết quả thực thi nhiệm vụ, công vụ. Huyện chỉ đạo các ngành chức năng trong huyện duy trì tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; phân công nhiệm vụ từng cán bộ, công chức đúng với năng lực, sở trường và điều kiện hoàn cảnh, không để chồng chéo, không bỏ sót, gắn trách nhiệm chuyên môn với thực tiễn cơ sở và nêu cao ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều ghi nhận nhất trong công tác CCHC ở huyện Yên Lạc đó là: Củng cố và xây dựng được lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và nâng cao được trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tạo nền móng vững chắc trong giữ vững an ninh chính trị- trật tự ATXH; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và sự phát triển KT- XH của địa phương.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC, huyện Yên Lạc đã xây dựng những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của từng năm. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC đối với tổ chức, cá nhân là việc làm trước mắt và lâu dài để CCHC trở thành nền nếp. Thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" về mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai tại địa phương; thường xuyên cập nhật các văn bản, thủ tục hành chính mới; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo từng lĩnh vực, ngành, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục... Trong quy hoạch phát triển của huyện thời gian tới, Yên Lạc sẽ xây dựng Trung tâm hành chính công với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ cho tổ chức và công dân; làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với tổ chức công dân theo hướng hành chính phục vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong thực hiện CCHC thời kỳ hội nhập.

Hồng Chiến