Chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

02:06 | 19/06/2017
|

Xác định giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB Sở LĐ-TB&XH tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên của sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực,

Xác định giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB Sở LĐ-TB&XH tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên của sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc, thêm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc; từ đó, bồi đắp thêm lòng yêu nước trong thế hệ trẻ.

Để làm tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Hội CCB Sở LĐ-TB&XH luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động. Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, hội phân công cán bộ, hội viên chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau như: Nói chuyện truyền thống, giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, tổ chức thi tìm hiểu lịch sử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Hội CCB sở tích cực tuyên truyền, vận động mỗi người ủng hộ 1 ngày lương vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Trong nhiệm kỳ, hội vận động hội viên và ĐVTN ngành LĐ-TB&XH ủng hộ được 350 triệu đồng vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của tỉnh. Hội CCB và Đoàn Thanh niên của sở thường xuyên phối hợp tổ chức cho hội viên, đoàn viên tham quan các di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Hội CCB và Đoàn Thanh niên Sở LĐ-TB&XH tích cực phối hợp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, tạo điều kiện để đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Hội vận động thanh niên tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn, tham mưu cho cấp ủy lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên; tham gia bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn về kỹ năng hoạt động và kinh nghiệm tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh niên... Trong 5 năm qua, Hội CCB sở phối hợp với Đoàn Thanh niên bồi dưỡng, giúp đỡ cho 85 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Từ những việc làm thiết thực đó góp phần tích cực vào việc giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm và bồi đắp tình yêu đất nước, quê hương và niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc cho thế hệ trẻ; thông qua đó, tiếp tục động viên, khơi dậy ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập, công tác và lao động sản xuất đối với thanh niên trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Thời gian tới, Hội CCB Sở LĐ-TB&XH tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội phối hợp làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giao Đoàn Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn chế độ cho các đối tượng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt cũng như tích cực giúp đỡ cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Diệu Linh