Vĩnh Tường chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai

02:06 | 19/06/2017
|

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói chung và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai nói riêng. 

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói chung và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai nói riêng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Bộ phận "một cửa" xã Bình Dương (Vĩnh Tường) tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cho người dân trên địa bàn. Ảnh Dương Hà

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn, Thường trực HĐND huyện Vĩnh Tường đã thành lập Đoàn giám sát về việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại 5 xã, thị trấn: Bình Dương, Yên Bình, Cao Đại, thị trấn Thổ Tang và thị trấn Vĩnh Tường.

Qua kết quả giám sát của HĐND huyện Vĩnh Tường về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai đối với 5 xã, thị trấn cho thấy: Nhìn chung, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai tại các xã, thị trấn đều được thực hiện đúng quy trình, thành phần hồ sơ đúng theo quy định, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao (trung bình đạt trên 97 %); có giấy hẹn ngày trả kết quả (trừ trường hợp giải quyết trong ngày), cơ bản đã đảm bảo được về thời hạn trả kết quả; những trường hợp trễ hẹn đều có thông báo cho cá nhân biết; không xảy ra trường hợp thu phí, lệ phí ngoài quy định… Ngoài ra, các xã, thị trấn đều theo dõi được quá trình tiếp nhận và trả kết quả bằng hệ thống sổ sách, lưu trữ được hồ sơ của từng vụ việc giải quyết tranh chấp đất đai...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai ở 5 xã, thị trấn trên còn một số tồn tại, hạn chế như: Theo thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực đất đai kèm theo Quyết định 1830/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh, cấp xã chỉ phải thực hiện 1 thủ tục duy nhất là “Hòa giải tranh chấp đất đai”; tuy nhiên, một số xã, thị trấn chưa đánh giá hết tầm quan trọng của công tác này dẫn đến khi thực hiện còn lúng túng, các bước thực hiện không đúng trình tự theo quy định… Cụ thể: UBND xã Cao Đại không thành lập Hội đồng hòa giải theo từng trường hợp cụ thể mà chỉ ra Quyết định thành lập 1 Hội đồng hòa giải chung cho các trường hợp. Một số vụ hòa giải thiếu Quyết định thành lập Hội đồng hòa giải (như thị trấn Thổ Tang, xã Yên Bình). Kết thúc hòa giải không có thông báo kết luận (xã Yên Bình). Quyết định thành lập Hội đồng hòa giải không đưa hộ dân am hiểu về đất đai vào hội đồng để đảm bảo tính minh bạch (xã Bình Dương). Do vậy, vẫn còn tồn tại một số vụ việc giải quyết tranh chấp đất đai trong thời gian dài gây bức xúc trong nhân dân; số vụ hòa giải không thành cao. Việc giải quyết hồ sơ cho công dân còn tình trạng trễ hạn, hướng dẫn công dân thực hiện không đầy đủ hồ sơ dẫn đến công dân phải đi lại nhiều lần (đặc biệt là các hồ sơ có biến động tăng, giảm về diện tích đất như: Thị trấn Thổ Tang, thị trấn Vĩnh Tường và xã Bình Dương. Công tác phối hợp giải quyết TTHC đối với những trường hợp người dân nộp yêu cầu tại bộ phận tiếp nhận một cửa cấp huyện ở một số xã chưa tốt nên không theo dõi và cập nhật vào sổ sách (xã Bình Dương); một số vụ việc tiếp nhận nhưng chậm giải quyết (thị trấn Thổ Tang). Công tác quản lý quy hoạch còn chồng chéo giữa quy hoạch đất dịch vụ và quy hoạch khu công nghiệp dẫn đến khó khăn trong giải quyết TTHC về đất đai cho người dân (xã Yên Bình). Một số đơn vị sau khi đấu giá đất, bàn giao đất tại thực địa cho người trúng đấu giá, diện tích hình học không đúng với diện tích công khai khi đấu giá dẫn tới phải xin điều chỉnh quy hoạch làm ảnh hưởng đến quyền lợi về kinh tế và phiền hà cho người dân (thị trấn Thổ Tang và thị trấn Vĩnh Tường). Hầu hết các xã, thị trấn được giám sát đều sử dụng biểu mẫu cũ trong sổ tiếp nhận hồ sơ; lưu trữ hồ sơ không đầy đủ, chưa chính xác, khó xác định thời hạn giải quyết.

Theo ông Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường, ngoài những nguyên nhân khách quan liên quan đến những quy định hiện hành về thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai vẫn còn chồng chéo, bất cập, những tồn tại trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện thời gian qua là do: Nhận thức của một số lãnh đạo chính quyền cấp xã về chủ trương cải cách thủ tục hành chính nói chung và giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai nói riêng vận hành theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn thiếu toàn diện, nên chưa thường xuyên quan tâm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện giải quyết hồ sơ của công chức đơn vị mình; hoặc bố trí cán bộ, công chức làm công tác giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai theo cơ chế một cửa chưa đạt tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, phẩm chất. Sự phối hợp giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai cho nhân dân giữa bộ phận một cửa của các xã, thị trấn với các cơ quan chuyên môn cấp trên có liên quan còn thiếu chặt chẽ, chưa đầy đủ trách nhiệm theo thẩm quyền đã được phân công, phân cấp...

Thời gian tới, để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đạt hiệu quả cao, HĐND huyện Vĩnh Tường đề nghị UBND huyện đề xuất kiểm điểm trách nhiệm hoặc cho luân chuyển đối với những cán bộ, công chức làm việc không hết trách nhiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước cấp xã. Chỉ đạo Phòng TN&MT tăng cường công tác cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ đất nhằm thuận lợi cho công tác quản lý đất đai theo quy định. UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách TTHC, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về giải quyết TTHC nói chung và giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai nói riêng. Thực hiện tốt việc niêm yết các loại hồ sơ, biểu mẫu; đồng thời thường xuyên phối hợp trao đổi với cán bộ chuyên môn cấp huyện, cấp xã để kịp thời cập nhật thông tin nhằm hướng dẫn công dân thực hiện đúng các thủ tục theo quy định, tránh gây phiền hà, đi lại nhiều lần cho công dân. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức phụ trách về lĩnh vực địa chính tại các xã, thị trấn; thực hiện tốt đạo đức công vụ, tận tâm hướng dẫn nhân dân, không vụ lợi cá nhân, tạo lòng tin để người dân an tâm khi đến liên hệ công việc. Tăng cường chỉ đạo cán bộ chuyên môn tập trung giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai đúng quy định, tránh để nhân dân bức xúc, gây mất ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

Thúy Hường