Tập huấn tuyên truyền Luật Người khuyết tật

02:06 | 16/06/2017
|

Ngày 16/6/2017, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi (NTT&TEMC) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Người khuyết tật (NKT) và các chế độ, chính sách đối với NKT; 

Ngày 16/6/2017, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi (NTT&TEMC) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Người khuyết tật (NKT) và các chế độ, chính sách đối với NKT; triển khai kế hoạch hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo có NTT&TEMC năm 2017. Tham gia lớp tập huấn có 171 học viên là các đồng chí cán bộ Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh, hội viên và cán bộ Hội Bảo trợ NTT&TEMC huyện Yên Lạc, thị xã Phúc Yên.

Từ khi thành lập, các cấp Hội Bảo trợ NTT&TEMC trong tỉnh đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ và Luật NKT, các chế độ chính sách đối với NKT, tuy nhiên, phương pháp tổ chức tập huấn chưa bài bản, hiểu biết của cán bộ, hội viên chưa đồng đều. Do đó, lớp tập huấn được tổ chức nhằm tiếp tục trang bị những kiến thức về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NKT và chính sách của NKT, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức pháp luật về NKT&TEMC, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ hội trong công tác chỉ đạo, thực hiện tốt các hoạt động bảo trợ NTT&TEMC.

Tại lớp tập huấn, Hội bảo trợ NTT&TEMC tỉnh đã triển khai kế hoạch hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo có NTT&TEMC năm 2017.

Bạch Nga