Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

02:06 | 16/06/2017
|

Ngày 16/6/2017, CLB Hưu trí tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.


Ngày 16/6/2017, CLB Hưu trí tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Trần Ngọc Tư, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Dương Chung

6 tháng đầu năm 2017, CLB Hưu trí tỉnh kết nạp được 21 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 647 người. Thời gian qua, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, CLB duy trì và tổ chức tốt các chương trình nghe thời sự, chính sách và báo cáo chuyên đề để hội viên có thêm thông tin thời sự trong và ngoài nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các thông tin về một số bệnh thường gặp của người cao tuổi, những hiểu biết cơ bản về bệnh ung thư… CLB có 148 hội viên trực tiếp tham gia công tác Đảng, công tác chính quyền, đoàn thể, hội từ tỉnh xuống cơ sở; qua đó, tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương bằng nhiều kênh thông tin khác nhau. 100% hội viên CLB thực hiện tốt nội dung, chương trình học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các hội viên CLB tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa: Tổ chức thăm hỏi 152 lượt mừng thọ hội viên; thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau; ủng hộ trên 85 triệu đồng vào các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam…

6 tháng cuối năm 2017, CLB Hưu trí tỉnh phấn đấu thi đua, thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, duy trì tỉ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 70% trở lên; giữ vững và phát huy tốt vai trò cầu nối, gắn bó với nhân dân, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tham quan, du lịch, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Thùy Linh