Tìm răng

09:05 | 21/05/2020
|

Một cụ già tới tìm bác sĩ nha khoa.


Một cụ già tới tìm bác sĩ nha khoa.

Bác sĩ: Chào cụ! Cụ tìm tôi có việc gì?

Cụ già: Tất nhiên là tôi khám răng rồi.

Bác sĩ: Vâng mời cụ ngồi và há miệng ra.

Cụ già: Thế nào rồi bác sĩ?

Bác sĩ:… Nhưng thưa cụ, tôi chẳng thấy cái răng nào cả.

Cụ già: Thì đấy! Tôi muốn nhờ anh tìm xem chúng ở đâu mà!!!

Thiệu Vũ (Theo Tuoitre.vn)