Chỉ sai một lỗi

12:10 | 26/10/2021
|

Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:


Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:

- Cô giáo tao thật không ra thế nào. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.

- Thế mày viết sai chỗ nào?

- Thay vì viết “cô giáo em say mê trồng người”, tao viết nhầm thành “cô giáo em say mê chồng người”.

Thiệu Vũ

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)