Đặc cách

08:04 | 09/04/2020
|

Min: Tớ rất thích mỗi khi có tiết dự giờ.

Min: Tớ rất thích mỗi khi có tiết dự giờ.

Mun: Cậu thích là được năng nổ phát biểu?

Min: Đâu có, vì tiết ấy tớ được cô giáo đặc cách cho giơ tay mà không bao giờ gọi lên trả lời cậu ạ.

Mun: Hả???

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)