Quả gì?

09:10 | 21/10/2021
|

- Tèo: Tí ơi! Tao đố mày biết quả gì đập thì sống mà không đập thì chết!

- Tèo: Tí ơi! Tao đố mày biết quả gì đập thì sống mà không đập thì chết!

- Tí: Làm gì có quả đấy

- Tèo: Có chứ. Đấy là quả tim

- Tí: Ừ nhỉ?

Thiệu Vũ

(Theo Báo Thế giới Phụ nữ)