Lập luận

10:04 | 07/04/2021
|

Vợ trách chồng:


Vợ trách chồng:

- Em không hiểu sao anh cứ uống bia mãi ngay cả khi anh không khát.

- Còn em, sao cứ đứng mãi trước gương khi em trông vẫn như thế!

(Theo báo Hạnh phúc gia đình)