Chưa phải tệ nhất

10:04 | 07/04/2021
|

Bà vợ nói với hướng dẫn viên du lịch:


Bà vợ nói với hướng dẫn viên du lịch:

- Này anh, làm ơn đưa vợ chồng tôi đến quán ăn dở nhất ở thành phố này.

- Thưa bà, sao lại thế?

- Tôi muốn cho lão chồng của tôi thấy rằng những món ăn tôi nấu ở nhà chưa phải là tồi tệ nhất.

(Theo báo Hạnh phúc gia đình)