Tiền bạc không quan trọng

04:03 | 18/03/2019
|

Nhà báo phỏng vấn một tỷ phú:


Nhà báo phỏng vấn một tỷ phú:

- Điều gì đã giúp ông đạt được thành công?

- Luôn tin rằng tiền bạc không đóng vai trò gì đáng kể, mà chỉ có công việc mới quan trọng.

- Và do thấm nhuần niềm tin ấy, ông đã giàu có như ngày nay?

- Không, tôi giàu lên vì tôi biết làm cho những người dưới quyền tôi có được niềm tin ấy.

C.Đ (Theo tuoitre.vn 2.1.2019)