Sếp sòng

11:01 | 11/01/2021
|

Một anh khoe với bạn:

Một anh khoe với bạn:

- Ở nhà tớ, tớ là sếp sòng. Hôm qua thiếu nước nóng, tớ hét một tiếng là vợ tớ lấy nước nóng cho tớ ngay.

- Để cho cậu tắm à.

- Đâu có, nước nóng để rửa bát chứ!

- Ồ!!!

Thiệu Vũ

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)