Đứng nhất

09:01 | 08/01/2019
|

- Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp


- Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp

- Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả ?

- Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.

- Bố: Sao cơ ??!

C.Đ (Theo tuoitre.vn 2.1.2019)