Chúc mừng vì con thi trượt

02:11 | 05/11/2018
|

Tạch đang ngồi ở nhà chơi game thì cậu bạn thân nhắn tin đến:


Tạch đang ngồi ở nhà chơi game thì cậu bạn thân nhắn tin đến:

 

- Ê Tạch, có điểm thi cuối kỳ rồi mày ơi! Lên xem đi!

Tạch nhắn trả:

- Bố tao đang ngồi cạnh, mày xem rồi nhắn giùm tao nha! Tao trượt một môn thì nhắn: ‘Chúc mừng mày’, trượt 2 môn thì nhắn ‘Chúc mừng mày và bố mày’.

Lát sau tin nhắn đến:

‘Chúc mừng mày, bố mày, mẹ mày, ông bà mày, anh mày, chị mày, em mày và cả hàng xóm của mày nữa’.

C.Đ (Theo tuoitre.vn 20.6.2017)