Học dốt tại ai?

02:10 | 29/10/2018
|

Một học sinh lười nhác thường bị điểm kém than vãn với Thượng Đế:


Một học sinh lười nhác thường bị điểm kém than vãn với Thượng Đế:

- Thượng Đế ơi! Tại sao người lại đối xử với con như thế? Con đã làm sai điều gì ạ!

Thượng Đế mỉm cười:

- Con đã làm sai 14/15 câu hỏi lại còn trách ta!

C.Đ (Theo tuoitre.vn 20.6.2017)