Tiết kiệm

02:10 | 03/10/2018
|

Có người hỏi ông nọ:


 

Có người hỏi ông nọ:

 

- Sao ông uống nhiều bia vậy?

- Để tiết kiệm.

- Sao lại là tiết kiệm? - người bạn trợn mắt.

Ông nọ nhún vai đáp:

- Vì bia rẻ hơn sữa. Nếu tôi uống sữa thì con tôi phải uống bia à?

- !?!

(Theo tuoitre.vn 20.6.2017)