Tính trước rồi

03:09 | 27/09/2018
|

Tí chạy hớt hải chạy xuống phòng y tế:


Tí chạy hớt hải chạy xuống phòng y tế:

- Cô ơi! Cô tiêm cho cháu 5 mũi giảm đau loại nặng đô nhất ạ!

- Cháu bị đau ở đâu? Có nặng không mà tiêm nhiều thế?

- Dạ cháu không bị gì hết, nhưng tí nữa cháu phải cầm sổ liên lạc về gặp bố ạ!

C.Đ (Theo tuoitre.vn 20.6.2017)