Lý do

10:09 | 18/09/2020
|

Quan tòa: Tại sao anh lại kiện bác sĩ của anh về việc anh bị trộm?

Quan tòa: Tại sao anh lại kiện bác sĩ của anh về việc anh bị trộm?

Mike: Chính ông ta khuyên tôi uống thuốc an thần và để cửa sổ mở cho thoáng!

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)