Không đụng hàng

10:09 | 18/09/2020
|

Thầy giáo: Cả lớp đều thi qua môn của tôi. Tại sao chỉ mỗi em lại thi rớt?

Thầy giáo: Cả lớp đều thi qua môn của tôi. Tại sao chỉ mỗi em lại thi rớt?

Học sinh: Thưa thầy, em thà rớt độc quyền còn hơn đậu đụng hàng ạ.

Thầy giáo: !!!