Làm gì?

10:09 | 18/09/2020
|

Khách mua hàng đến cửa hàng bán giày dép.

Khách mua hàng đến cửa hàng bán giày dép.

Khách mua hàng: Anh có đôi guốc nào cao 25 phân không?

Người bán hàng: Cô cần đôi guốc 25 phân để làm gì?

Khách mua hàng: Dạ, cháu muốn quét mạng nhện trên trần nhà.

Người bán hàng: Hả ???

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)