Chuẩn luôn

08:09 | 15/09/2020
|

Một bệnh nhân vừa bước vào phòng khám chữa răng đã vội vàng rút tiền ra:


Một bệnh nhân vừa bước vào phòng khám chữa răng đã vội vàng rút tiền ra:

- Anh không cần phải đưa tiền trước - nha sĩ nói.

- Không. Tôi không có ý đưa tiền cho anh. Chỉ là trước khi bị gây mê, tôi muốn chốt xem trong túi mình có bao nhiêu tiền.

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)