Đơn giản

08:09 | 15/09/2020
|

- Em hãy cho cô biết: Hai mươi phần trăm là bằng bao nhiêu?


- Em hãy cho cô biết: Hai mươi phần trăm là bằng bao nhiêu?

- Thưa cô. Hai mươi phần trăm khó quá, không dễ như năm mươi phần trăm với trăm phần trăm ạ. Mấy cái đó em dễ nhớ lắm cô ạ.

- Như thế thì bằng bao nhiêu?

- Dạ, bằng nửa ly và bằng một ly ạ.

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)