Luôn đúng

09:06 | 27/06/2018
|

MR: Đi xem bói


MR: Đi xem bói

Thầy bói: Nói con đừng buồn, năm nay con sẽ không đậu được trường đại học nào đâu!

MR: Nhưng con mới học lớp 11?

Thầy bói: Hố hố… Đấy. Ta nói là cấm có sai đâu

MR: Hị hị hị…

C.Đ (Theo tuoitre.vn 25.11.2017)